Събития: Ноември 2020 г.

КОНСКИ ПАНАИР В ГОЛЕГА, ПОРТУГАЛИЯ

Автентично португалско събитие за любителите на коне.

12.11.2011

Фестивал датиращ от средата на XIX в., възникнал в Португалския град Голега, център в развъждането на лузитански коне. В началото възникнал като панаир за популяризиране на земеделското производство, сега място за среща на всички които обичат конете. Обяздване, демонстрации, дерби с каруци и езда за издържливост, а вечер забавлението продължава в  баровете и ресторантите, които се изпълват с ездачи....понякога и на кон.